அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Wednesday, 14 March 2018

Stephen Hawking, science's brightest star, dies aged 76

ENB Poster Stephen Hawking
He warned against a looming conflict between robots and humans before his death

Stephen Hawking’s final Reddit post is going viral over its ominous warning about robots

Stephen Hawking, science's brightest star, dies aged 76

The physicist and author of A Brief History of Time has died at his home in Cambridge. His children said: ‘We will miss him for ever’

Published: Mar 14, 2018 

KARI PAUL REPORTER
By KARI PAUL REPORTER

Famed physicist Stephen Hawking died Tuesday at the age of 76, and before he departed this world, he left us with warnings that Earth is headed for a “catastrophic ending” in the near future.

This doom will not come from a fiery asteroid or even global warming, but from rising inequality fueled by increasingly smart robots, Hawking said.

“Intelligent future AI will probably develop a drive to survive and acquire more resources as a step toward accomplishing whatever goal it has, because surviving and having more resources will increase its chances of accomplishing that other goal,” he said in a Reddit Ask Me Anything forum in 2015. “This can cause problems for humans whose resources get taken away.” His solution? We should all leave the planet and find new lives in outer space.

His dire prediction came as robots and artificial intelligence increasingly take over human jobs, with some 800 million people around the world — including a third of the workforce in the U.S. — predicted to be out of jobs by 2030 because of automation, according to an eight-month study from the McKinsey Global Institute. Though Hawking often warned about the upcoming robot takeover, he noted technology could also produce new solutions.

“If machines produce everything we need, the outcome will depend on how things are distributed,” he wrote. “Everyone can enjoy a life of luxurious leisure if the machine-produced wealth is shared, or most people can end up miserably poor if the machine-owners successfully lobby against wealth redistribution.”

This philosophy has also been described as automated luxury communism: the idea that in a future in which labor is automated, machines will do work that profits people and those profits can be distributed amongst them equally. In such a post-work society, things like a 10-12 hour work week, a guaranteed social wage, guaranteed housing, universal education, and healthcare would be the norm, Aaron Bastani, author of “Fully Automated Luxury Communism,” set for release in September 2018, told the Guardian.

“There may be some work that will still need to be done by humans, like quality control, but it would be minimal,” he said.

He noted Uber as an example: now the company employs hundreds of thousands of drivers around the world, but it is anticipated to replace them with self-driving cars by 2030. Under the tenets of luxury communism, such services would be provided by the state rather than a private company, with profits being used to increase the standard of living for all.

Can AI improve the taste of kale?

Some argue automation will not evolve to meet all of the needs of humans, or that the model of luxury communism isn’t environmentally sustainable. Hawking himself said the future didn’t seem bright for such a model.

“So far, the trend seems to be toward the second option, with technology driving ever-increasing inequality,” he said.

Others say some form of shared wealth from automation is inevitable and already coming to fruition. In 2016, Swiss voters rejected an initiative to create a guaranteed minimal income on which to live, a concept that tech magnates like Elon Musk and Mark Zuckerburg have both promoted.

“A world of increasing abundance, even luxury, is not only possible, but likely,” Erik Brynjolfsson, author of “Second Machine Age,” a book on the rise of robots, said. “Many of things we consider necessities today – phone service, automobiles, Saturdays off – were luxuries in the past.”

No comments:

Post a Comment