அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Monday, 26 March 2018

PROTEST HIT BARCELONA AFTER CATALAN LEADER ARRESTED

 https://youtu.be/w1XzuoniTFw


BLOODY PROTEST HIT BARCELONA AFTER EX-CATALAN LEADER ARRESTED
By Jare Tiamiyu - March 25, 2018

Thousands of Catalan separatists hit the streets of Barcelona on Sunday, vowing the arrest of former Catalan president Carles Puigdemont in Germany would not stop their push for independence.

Some threw garbage cans at Catalan police in riot gear, who responded by beating demonstrators with their batons or firing warning shots in the air.

“This Europe is shameful!,” they chanted as they marched by the office of the European Commission in the Catalan capital.

Despite the efforts of Puigdemont, who fled to Brussels after the Catalan parliament declared independence on October 27 and Madrid countered by taking control of the region, no European Union member state backed the secessionist cause.

Outside of the German consulate demonstrators held up a photo of German Chancellor Angela Merkel sporting a Hitler-style moustache.

Many chanted “no more smiles”, a reference to the longstanding claim from Catalan separatist leaders that their drive to break the wealthy northeastern region away from Spain would be a “revolution of smiles”.

But other separatist leaders like Elsa Artadi, a lawmaker in the Catalan parliament for Puigdemont’s Together for Catalonia party, appealed for calm.

The protest was called by the radical Committees for the Defence of the Republic (CDR), which were set up just before Catalonia held a referendum on independence on October 1 that was banned by the courts.

– ‘More radical’ –

“They are not going to stop anything with these arrests, on the contrary,” said Yolanda Salleras, a 37-year-old physiotherapist.

“They want to bury us but each time they hit us, four new separatists arise. They want to decapitate us but we are two million,” she added.

Salleras said the time had come for separatists to do more than just hit the streets in protest.

“We need something more radical. I would paralyse the country, a general strike lasting several days until they free everyone,” she said.

According to Catalan public radio, CDR members blocked several roads in Catalonia, causing traffic jams, just as they did during two strikes in the region last year called to protest police violence during the independence referendum.

Aside from Puigdemont, who was arrested in Germany on a European warrant issued by Spain, nine other Catalan separatist leaders are in jail over their role in the region’s independence push.

Five other Catalan separatist leaders went into exile along with Puigdemont, who will now have to appear before a German judge who will decide if he is sent back to Spain to face trial.

“I hope they will not extradite him but I am not very optimistic,” said Rosa Vela, a 60-year-old teacher.

– ‘Other Puigdemonts’ –

Sirens wailed in the background throughout the protest which was held under an overcast sky.

Judit Carapena, a 22-year-old architecture student, said Spain’s central government should not “sing victory because it is not the end of separatism, far from it.”

“It’s the people who fuel separatism and they can’t put us all in jail. There will be other Puigdemonts,” she added.

Polls show Catalans are almost evenly divided on the issue of independence but the vast majority back holding a legal referendum to settle the question.

“We are going to continue to resist and fight to be free,” said Julio Vallmitjana, a bearded 64-year-old pensioner who wore his white hair in a pony tail and stood a bit apart from the crowd.

“Before I was in favour of confrontation but I realised that is not the best path. We have nothing more to do than to do things peacefully. The problem is that the good guys never win but we will be the first to do it.”

AFP.

No comments:

Post a Comment