அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Wednesday, 28 March 2018

Julian Assange silenced: Ecuador cutting off communications

Julian Assange silenced: Ecuador cutting off WikiLeaks founder's communications

The government of Ecuador has confirmed that it has cut off internet access in its embassy in London to Julian Assange.

By Associated Press  March 28, 2018 18:09 BST    

Julian Assange gestures as he speaks to the media from the balcony of the Embassy Of Ecuador on May 19, 2017 in London, England Jack Taylor/Getty Images

Ecuador's government is cutting off WikiLeaks founder Julian Assange's communications outside the nation's London embassy.


Officials announced Wednesday they were taking the measure in response to Assange's recent activity on social media.

As part of an agreement between Assange and the Ecuadorean government, he is not permitted to send any messages that could interfere with the South American nation's relations with other countries.

Assange has been living in Ecuador's embassy for more than five years.

In a statement released on Wednesday, Ecuador said that the step had been taken because Assange had failed to abide by an agreement not to interfere in the South American country's relations with other states.

"The government of Ecuador warns that Assange's behaviour, through his messages on social networks, put at risk the country's good relations with the United Kingdom, the other states of the European Union, and other nations," the statement said.

Ecuador gave Assange asylum after he sought refuge in the embassy to avoid extradition to Sweden for investigation of sex-related claims. Sweden dropped the case, but Assange remains subject to arrest in Britain for jumping bail.

Assange, who has been holed up in the embassy in Knightsbridge, London, since 2012.

WikiLeaks disclosed tens of thousands of emails during the 2016 US presidential election that the US government believes were provided by Russian intelligence-linked hackers.

Assange denied his source was a "state actor" but declined to elaborate further.

Source:IBT

No comments:

Post a Comment