அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Thursday, 1 March 2018

In world report Sri Lanka listed among countries unsafe for Muslims

In world report Sri Lanka listed among countries unsafe for Muslims

Sri Lanka has been listed among countries unsafe for Muslims in a newly released world report.

In the report, Amnesty International notes that Sri Lanka saw a rise in Buddhist nationalist sentiment last year, including attacks against Christians and Muslims.

In September, a group of hardline Buddhist monks attacked the homes of Rohingya refugees in Boosa, southern Sri Lanka. In November, dozens of home and businesses of Muslims were attacked near the southern city of Galle.

The State of the World’s Human Rights report for 2017 to 2018 by Amnesty International notes that in South Asia, governments invoked law and order, national security and religion as they engaged in attacks against religious minorities, criminalized freedom of expression and subjected civil society to a campaign of intimidation, threats, smears and violence

“Over the past year, the region was marked by assaults on civil society. Journalists, bloggers, activists and others human rights defenders have been vilified and subjected to threats and violence. Meanwhile, online, invasive new cybercrime legislation has been used to criminalize freedom of expression and subject people to unlawful surveillance,” said Biraj Patnaik, Amnesty International’s South Asia Director.

“South Asia also remains one of the most dangerous regions to be a member of a religious minority. Muslims in India and Sri Lanka, Shi’as in Pakistan and Afghanistan, and Hindus in Bangladesh have all come under attack over the past year. In each case, the governments have either failed to protect them, been indifferent to their fate, or even encouraged a climate of hostility.”

The report also says that in Sri Lanka, families attempting to arrange stones as memorials for loved ones lost during the 26-year internal conflict were stopped by security forces last year. Human rights defenders were also subject to surveillance and intimidation. Women human rights defenders in the north and east reported that interactions with the police were often degrading and sexualized.

(Colombo Gazette)

No comments:

Post a Comment