அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Wednesday, 21 March 2018

Gas leak hospitalises 47 workers, Ja-ela factory closed for now

Gas leak hospitalises 47 workers, Ja-ela factory closed for now
Wednesday, March 21, 2018 - 01:00

Camelia Nathaniel and Kusum S.HennadiRagama group correspondent

Some of the hospitalised employees. Picture by Kusum Hennadi.  
Around 47 employees of a factory in Ja-ela were hospitalised following a gas leak, which had taken place on Monday around 11.30 pm. They were admitted to the Ja-ela, Ragama and Gampaha hospitals.

It was reported that the employees of the factory located in Ekala, Ja-Ela were hospitalised on Monday due to the gas leak which has been occurring since Monday. According to hospital sources, 12 women were among those hospitalised.

Meanwhile another batch of employees were reportedly admitted to hospital yesterday morning.

Police had been alerted to the incident through a call on the emergency 119 hotline. Police Media Spokesman SP Ruwan Gunasekara said the gas leak had occurred through a pipeline that combines a certain gas to operate the machines.


The workers who had inhaled this gas had taken ill and were taken to the hospital. It was reported that there were around 1,200 workers in the factory premises at the time of the gas leak.

The police said that after the initial gas leak on Monday the authorities of the garment manufacturing company had been told by the police to close the factory until the gas leak was repaired.The authorities had paid no heed to the warnings and recommenced work again last morning.


The gas leak had re-occurred around 10 am last morning, affecting around 52 workers who were at work within the factory. They were admitted to the Gampaha and Ragama hospitals for treatment.

The Ja-Ela Police had taken measures to obtain a Court Order to temporarily close down the factory until the relevant authorities conduct further tests to ensure that it was safe to reopen.

The Negombo Magistrate issued an order closing down the factory until March 22.Police are expected to take action against the factory owners for negligence.

Daily News LK

No comments:

Post a Comment