அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Thursday, 30 November 2017

Sri Lanka's bond inquiry scandal leaves top leaders shaken

November 30, 2017 10:00 am JST
Sri Lanka's bond inquiry scandal leaves top leaders shaken
External debts some calling as country's reputation takes a hit

MARWAAN MACAN-MARKAR, Asia regional correspondent


Sri Lankan Prime Minister Ranil Wickremesinghe speaks to the media after giving evidence before the Bond Commission in Colombo on Nov. 20. © Reuters

COLOMBO Sri Lankan Prime Minister Ranil Wickremesinghe made unwelcome political history on Nov. 20, appearing before a presidential commission of inquiry into a 10 billion rupee ($65 million) bond scandal that is shaking his government and damaging the country's economic prospects.

"I have disclosed everything, as we have nothing to hide," Wickremesinghe told supporters as he emerged from the commission hearing after becoming the first sitting prime minister to be questioned at a presidential corruption inquiry.

Wickremesinghe's stance was mirrored on the streets of the capital, where posters quickly appeared describing the leader of the United National Party, the senior partner in Sri Lanka's nearly 3-year-old coalition government, as a "fearless premier." But the coalition may need more than political spin to escape from the bond revelations, which have exposed murky dealings within Colombo's incestuous financial sector.

Details of the scandal have dogged the UNP since it became public in March 2015, two months after the coalition's shock victory in a presidential election. The coalition, which successfully fielded Maithripala Sirisena as its candidate for president, campaigned on a platform of good governance and accountability to defeat the authoritarian and corrupt regime of former President Mahinda Rajapaksa.

But the scandal also has broader business implications, not least because it reinforces a global impression of Sri Lanka as a country where corruption remains rampant. It was a factor in Sri Lanka's fall of 12 places in the 2016 Corruption Perceptions Index, released annually by Transparency International, a global anti-graft watchdog, and analysts say it has complicated the government's struggle to finance foreign debt repayments.

The $87.5 billion economy faces a challenging external debt schedule, according to Fitch Ratings, a ratings agency. Sri Lanka has just $7 billion in foreign currency reserves, and is due to pay more than $5 billion in maturing foreign loans and interest starting in 2019. A "prolonged drought of foreign direct investment," as one economic analyst put it, has not helped. FDI amounted to just $450 million in 2016, down by 54% from 2015.

The bond scandal has shaken international confidence, according to financial analysts, who say foreign investors are unimpressed by the Sri Lankan government's claim that the prime minister and other senior ministers are appearing before the commission as a mark of good governance.

SUDDEN DECISION Sirisena appointed the commission to investigate the sale after opposition lawmakers demanded an independent inquiry, claiming that the bond issue had raised government borrowing costs by more than $1 billion over the two years.

The Central Bank of Sri Lanka rejects those claims, but the government's credibility began to fade after it emerged that the bank had suddenly decided in late February 2015 to raise 10 billion rupees from a sale of 30-year government bonds with a coupon (fixed interest rate) of 12.5%. It had initially advertised an offer of 1 billion rupees with a 9.5% coupon.

Bonds worth 7 billion rupees were snapped up by Perpetual Treasuries Limited, a primary dealer owned by Arjun Aloysius, a son-in-law of Arjuna Mahendran, the then-governor of the central bank. Mahendran, a Sri Lankan-Singaporean banker, was chosen for the top banking job by Wickremesinghe.

No comments:

Post a Comment