அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Thursday, 30 November 2017

Sri Lanka to probe biggest Rajapaksa pyramid scam: PM

Sri Lanka to probe biggest Rajapaksa pyramid scam: PM
By Our Political Correspondent
Nov 30, 2017

ECONOMYNEXT - Sri Lanka will investigate the sale of over five thousand billion rupees in treasury bonds by the Mahinda Rajapaksa regime, Prime Minister Ranil Wickremesinghe said describing it as the "biggest pyramid scam" in the country.

Making a special statement to parliament on Thursday, the Prime Minister said over 90 percent of the 5,147 billion rupees worth of bonds had been sold privately without going through a transparent tender or auction system.

 "There had been no decision of the Monetary Board (of the Central Bank) to go for such private placements, but nevertheless they did that from 2008 to 2014," Wickremesinghe said.

"This is the biggest 'pyramid scam' perpetrated on the country," he said referring to outlawed network marketing schemes where investors or participants are falsely promised high returns without a tangible business.

The Prime Minister said the former Rajapaksa regime had also raised loans without informing parliament and he intended to probe the extent of such transactions through the finance committee of the House.

The investigation into the bond sales between 2008 and 2014 will begin soon after the current bond commission completes its work, Wickremesinghe said.

He said the government will also investigate share market manipulation which saw worthless stocks dumped on the Employees' Provident Fund during the Rajapaksa regime.

Some of the closest allies of Rajapaksa have been accused of "pump and dump" scams, but there have been no prosecutions.

He formally informed the House about testifying before the bond commission last week and that he disclosed facts that were not previously known to the authorities.

He had told the commission that the former regime had kept big-ticket government expenditure out of the budget to project a robust balance sheet to the International Monetary Fund.

He said about 500 to 600 million dollars had been obtained outside the budget by the former government and warned that failure to meet those debts could cause severe stress in the banking sector.

The Presidential Commission of Inquiry to Investigate and Inquire into the Issuance of Treasury Bonds wound up its sittings after Wickremesinghe's testimony last week.

(COLOMBO, November 30, 2017) 

No comments:

Post a Comment