அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Tuesday, 4 July 2017

Saudi-led group receives Qatar response to demands


Saudi-led group receives Qatar response to demands

Qatar 'will receive a reply in due time' after the group of countries confirm receiving response to the list of demands.

Saudi Arabia and its Arab allies said Qatar "will receive a reply in due time" after the group of countries confirmed receiving a response to their list of demands.

Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain and Egypt announced on June 5 they were severing ties with Qatar and later put forward a list of 13 demands.

On Monday, Qatar's Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani handed over a letter from Qatar's emir in response to the demands to Kuwait, which is mediating in the dispute, according to state-run Kuwait News Agency.

"Minister Adel al-Jubeir received from the Kuwaiti state minister Sheikh Mohammad Abdullah Al-Sabah the official Qatari response regarding the demands of the boycotting countries," Saudi Arabia's foreign ministry said on Twitter early on Wednesday.

"Qatar will receive a reply in due time," said a statement, according to the Saudi News Agency.
On Tuesday, Qatar's foreign minister said the list of conditions for restoring relations "is unrealistic and is not actionable".

"It's not about terrorism, it's talking about shutting down the freedom of speech," he said at a joint press conference after talks with his German counterpart Sigmar Gabriel.

The list of demands by the group included Doha ending its support for the Muslim Brotherhood, closing Al Jazeera Media Network, downgrading diplomatic ties with Iran and shutting down a Turkish military base in the country.

Foreign ministers from the four countries that broke off diplomatic and trade relations with Qatar are due to meet in Cairo on Wednesday with Qatar's response set to be the talking point of the meeting.
The Saudi-led group accuses Qatar of supporting "extremism" and of being too close to Saudi Arabia's regional arch-rival Iran. Doha has strongly denied the accusations.

Qatar's foreign minister refused to give any details regarding the content of the reply but said Doha was looking for a solution to the month-long crisis based on dialogue.

"The state of Qatar has adopted a very constructive attitude since the beginning of the crisis. We are trying to act mature and discuss the matter," he said.

Al Jazeera's Saad al-Saeedi, reporting from Kuwait City, said there was "a sense of relief, tinged with caution" in Kuwait.

"Qatar's response to the demands was handed to the emir, followed by an extensive meeting between the Qatari foreign minister and his Kuwaiti counterpart for more than one and half hours," he said.
"The meetings reflect Kuwait's intense activity at the highest levels, from the emir down. Some sources suggest that the Kuwaiti foreign minister will join the four countries meeting in Cairo on Wednesday. It is clear that a breakthrough is being achieved; that some of the demands could be addressed."

Source: AL JAZEERA

No comments:

Post a Comment