அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 4 June 2017

ஐக்கிய இலங்கையில் `நுஹ்மான் மாமாக்கள்`!


 Human rights commission urges President to tackle hate crimes
June 2, 2017   10:58 pm

An independent human rights watchdog has urged President Maithripala Sirisena to tackle the alleged hate crime attacks from Buddhist extremist groups targeting the country’s minority Muslim community.

In a letter to Sirisena, the Human Rights Commission of Sri Lanka asked the government to fully implement the rule of law to bring the perpetrators of racial hatred to book.

The commission has urged the president “to take all the necessary actions against the instigators and perpetrators of violence and hate speech targeting the Muslim community”.

Envoys of many countries, including Australia and Canada, have visited a prominent mosque here to express their solidarity with the country’s Muslims who allege that their religious places have come under hate crimeattacks from Buddhist extremist groups.The Muslim community has been disturbed by an escalation of attacks against them since mid April. Several places of religious practice and Muslim-owned businesses have been attacked, the commission said as it also complained of police inaction in tackling the situation. The commission said that it has been alarmed by the racial hatred and hate speech targeting Muslims.

The letter further states: “The Human Rights Commission of Sri Lanka is gravely concerned about the acts of violence and aggression targeting the Muslim community, which have aggravated in recent days.

The Commission notes that previously similar conduct led to the violence at Aluthgama in June 2014, resulting in the loss of lives and destruction of property. We also do note that to date no meaningful action has been taken to make those responsible for instigating and perpetrating the Aluthgama violence accountable.

The Commission is alarmed at the hate speech conveyed over social media as well as some mainstream media targeting the Muslim community and Islam, which seek to instigate people to commit violence against the Muslim people, their religious institutions and businesses.

The Commission also wishes to bring to the attention of Your Excellency the spate of attacks on places of Christian religious worship in the recent past, which adds to an alarming trend of religious bigotry and intolerance which has gone unchecked.

There is no doubt that such expressions of hate and violence targeting a specific community amount to crimes under the ICCPR Act, No 56 of 2007 and the Penal Code of Sri Lanka. It is necessary that the perpetrators of such acts are apprehended and dealt with according to law. Laws existing on the statute books without implementation have a corrosive impact on the Rule of Law. As such it is essential that these laws are implemented in the best interests of the country.

Both national law and international human rights obligations of Sri Lanka obligate the government to prevent such acts of violence and to take timely action to stop the spread of hate speech, which foster and promote violent conduct. Failure to do so will be a black mark on the human rights record of the country and will be another serious obstacle to the reconciliation process in our country, on which Your Excellency has placed much emphasis.

In these circumstances the HRCSL requests Your Excellency to give urgent directions to Ministry of Law and Order and the Inspector General of Police to take all necessary action against the instigators and perpetrators of violence and hate speech targeting the Muslim community as well as other religious minorities.”

-With inputs from agencies

No comments:

Post a Comment