அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 28 May 2017

PFLP Gaza Protest: US imperialism not welcome in Palestine!

 

 

Mass march in Gaza declares: Donald Trump, US imperialism not welcome in Palestine!

 
 
May 232017
 

          
The Popular Front for the Liberation of Palestine organized a mass march and rally in Gaza City on Tuesday, May 23, from Palestine Square to the prisoners’ support tent for the hunger strike, in rejection of the visit of the war criminal, US President Donald Trump, in our occupied homeland Palestine.

Thousands of comrades, leaders, representatives of national and Islamic forces and of the Front, led by members of the Political Bureau, the cadres of the Progressive Student Labor Front and the Union of Progressive Palestinian Youth, marched, carrying banners and signs in support of prisoners and condemning the visit of Trump to occupied Palestine.

Marchers set photos and an effigy of Trump on fire, challenging U.S. imperialism, and rejecting U.S. attempts to brand resistance as terrorism.Comrade Hani Thawabteh spoke at the march, in which he emphasized the support of the Palestinian people for the struggle of the Palestinian prisoners and complete rejection of schemes that aim to liquidate the Palestinian cause. He saluted all of the prisoners on their 37th day of hunger strike, armed only with their will and determination to confront the Zionist occupation on the front lines of resistance.

He further noted that the Trump visit to the region is part of the consistent approach of U.S. imperialism toward maintaining the security of the Zionist entity with the support of the thrones of Arab reactionary regimes acting as agents of imperialism and Zionism in the region. Thawabteh emphasized the importance of confronting American and Zionist schemes against the Palestinian cause, including an “Oslo 2” project that aims to liquidate the right of return, suppress the resistance and create a self-rule pseudo-government that is a mere security guard for the occupation. “In the name of Palestine, our people and our prisoners, we say that U.S. President Donald Trump represents evil and terrorism in the world. You are persona non grata in our county, Palestine!” Thawabteh said.
He denounced the attempts by Trump and reactionary Arab regimes to label Iran, Hezbollah and Hamas as “terrorist”, calling this a “malicious attempt to distort the facts and target the resistance.” He said that the Arab nation will rise up and confront the reactionary regimes that plunder the fortunes of the people and perform marketing services to normalize the Zionist ane imperialist project in the region.

Thawabteh also expressed confidence in the coming victory of the prisoners, emphasizing that such a victory will be a source of great momentum for the Palestinian people in confronting all schemes and liquidationist projects. He declared that the Front remains faithful to its principles and will continue to confront all conspirators against the Palestinian people and their resistance, including imperialism, Zionism and reactionary Arab regimes, in order to defeat the occupier and liberate the entire land of Palestine.


No comments:

Post a Comment