அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Saturday, 20 May 2017

M.I.A. says society should ‘thank’ Julian AssangeM.I.A. says society should ‘thank’ Julian Assange following rape case being dropped
By Rhian Daly May 19, 2017  

The WikiLeaks founder is still seeking refuge at the Ecuadorian embassy in London, M.I.A. has written an open letter defending WikiLeaks’ Julian Assange.

The founder of the international organisation is currently seeking refuge at the Ecuadorian embassy in London and has been since 2012. He was wanted by the Swedish government in a case where it was alleged her had raped two women in 2010.

The case was officially dropped this morning (May 19), but Assange is still not a free man as a warrant is still out for his arrest for failing to appear in court. If he leaves the embassy, he will be arrested by the Metropolitan police.

In an Instagram post, M.I.A. said society should “thank” Assange, saying the world should “fast fix your system not hide him or the cracks he exposed.”

She also said Assange, who is a longtime friend of the rapper, would speak at Meltdown festival at London’s Southbank Centre. M.I.A. has curated the line-up for this year’s event.M.I.A. on “Framed” Julian Assange: “You Should Thank Him”
Andy Cush // May 19, 2017

For almost five years, Wikileaks founder Julian Assange has been holed up in the Ecuadorian embassy in London, hoping to avoid extradition to Sweden, where he was accused of rape over an incident in 2010. Today, Swedish prosecutors dropped those charges–not because they believe he is innocent, necessarily, but because they are unable to proceed with the case without Assange’s presence in court. “I can conclude, based on the evidence, that probable cause for this crime still exists,” Sweden’s chief prosecutor Marianne Ny said, according to the New York Times.
Nor do the dropped charges mean Assange is finally free to roam the Earth: He is still wanted on charges of failing to appear in court in Britain, and London police told the Times they would be “obliged” to arrest him if he left the embassy. Still, M.I.A., a longtime Assange supporter, took the news as an occasion to celebrate. Today, Stereogum notes, she posted a portrait of Assange to Instagram, along with a long caption implying that the rape charges against him were untrue and possibly orchestrated as payback for his history of revealing government secrets.

 The caption reads:
Every time I ve seen Assange I’ve asked him why he doesn’t design an app for apple or sell out humanity and their data and rape them for all their money to be a rich and respected corporate humanity rapists . I mean he’s as smart as any of the sili”con” valley respected celebrated humans. The “call of duty” guy or the guy installing gps systems into drones that’s killed thousands of innocent people. Why not cash in ur intellect as most of us do? That type of collective social rape is ok. The porn images or fucked up weird shit my kid has popping up on YouTube every time he searches lego on the internet or constant peddling out of images and messages that say it’s ok to be rampant fuck boys and girls , in this is modern society. system that perpetuates over sexualisation of women in the name of freedom wants to bomb countries where women cover up and killed how many women and children- Hilary and condoleezza rice joined forces to represent women and said the war in Iraq was to liberate women so they didn’t have to cover up!!!! .

Lets not ask questions about that because that’s normal but dismiss everything this guy did because it hasn’t occurred to you that we are not in the 60s and 70s where they just kill you like Malcom x or JFK , they just “slander” or “frame” you mostly use sex or drugs or money to do it, and sadly thats enough because humanity has become that complacent and is rapidly loosing critical thinking faculties. ‬ by now if you haven’t be slandered and framed when you’ve hit the dollars 💵 or social reach it means your probably working for the system. Grab that pussy is a symptom of your broken system that was allowed to grow without question. He helped You to see hypocrisy you should thank him and fast fix your system not hide him or the cracks he exposed.


Assange’s case is a complicated one. Whatever you think about Wikileaks–most people’s feelings seem to be pretty mixed these days–you have to acknowledge the reality that Assange is a person and not a walking representation of some political ideal. It’s entirely possible that for a person to be both a defender of free speech and government accountability and a person who has committed sexual assault. But for M.I.A., it seems, there are no such gray areas.

No comments:

Post a Comment