அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Saturday, 27 May 2017

Kashmir Resistance camp calls for shutdown on May 28, 29

Resistance camp
calls for shutdown on May 28, 29

Srinagar, Publish Date: May 28 2017 1:10AM | Updated Date: May 28 2017 1:10AM
The joint resistance leadership including Syed Ali Shah Geelani, Mirwaiz Umar Farooq and Muhammad Yasin Malik has called for complete shutdown on May 28 and 29 against killing of Hizb commander Sabzar Ahmad and his associate in Tral, and six other militants in Rampur sector.

The joint resistance leaders while paying tributes to slain militants blamed Indian authorities for “prevailing appalling situations” in the state, saying that “their (Indian authorities) rigid and unrealistic approach is the root cause of uncertainty in state.”

 “We condemn the use of unjustified and brute force against peaceful mourners and ask people to attend condolence meeting on May 30 in Tral to pay tributes to slain youth. Excessive and unjustified use of brute force against peaceful mourners and killing of a civilian in Tral is state sponsored terrorism. It is inevitable to call shutdown against this inhuman and senseless act to register our resentment,” they said.

Elaborating, they said that “millions of people in 2008, 2010 and 2016 while pursuing their genuine struggle, insisted for right to self-determination” and instead of showing any serious concern, “were showered with bullets and pellets.”

“Hundreds were brutally killed, thousands maimed and scores blinded. Indian authorities have adopted unrealistic and stubborn attitude. Youth of state feel highly distressed and are left with no option but to pick up arms. Our brave hearts are highly educated, mature, dedicated and committed to cause. Most of these youths were haunted, chased and subjected to third degree torture by police and forces, thus compelled to pick up arms against this barbarism and forced slavery,” they said.

“It is natural phenomenon and resentment and as such those youth subjected to humiliation and torture have only one option to resent the coercion with might and their resolve,” they said.

Paying glorious tributes to the slain, the leadership said, “It is moral duty to pay our respects to these brave hearts. Our children are choosing this path because of the rigidity and stubbornness of India and they are sacrificing their today for the tomorrow of their nation.”

Condemning the forces for “unjustified and brute force” on peaceful mourners, resistance leadership blamed authorities for “adding fuel to fire.”

The leaders said restraining them “to mourn our slain youth is against all ethics and condemnable.”

No comments:

Post a Comment