அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Thursday, 11 May 2017

Indian PM Modi will address thousands of Sri Lankans of Indian origin in Central Province

Prime Minister will address thousands of Sri Lankans of Indian origin in Central Province

Prime Minister Narendra Modi will arrive in Colombo on Thursday to participate in the international UN Vesak Day hosted by Sri Lanka.

During the two-day visit, he will address thousands of upcountry Tamils of the country, shining the spotlight on the 1.6 million-strong community inhabiting the island’s Central and Southern provinces.
On Friday, Mr. Modi will speak at a public meeting in Norwood, in the island’s hill country, which is likely to draw tens of thousands of upcountry Tamils, most of them descendants of Indian-origin labourers brought in by the British.

On his last trip to Sri Lanka in March 2015, the first bilateral visit by an Indian Prime Minister in nearly 30 years, Mr. Modi visited the war-battered Northern Province.

This is the first time that an Indian Premier will travel to the Central Province, where the country’s famed tea estates are located, to address Sri Lankans of recent Indian origin.

‘Historic visit’

Senior upcountry leaders deemed the Modi visit ‘historic”, after Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru’s visits in the pre-Independence era.

 “India has always expressed concern for our Tamil brothers and sisters from the north and east. This visit is only an extension of that to include Tamils from other parts of the island,”

said Mano Ganesan, Minister for National Co-existence, Dialogue and Official Languages, and leader of the Tamil Progressive Alliance.

As “full-fledged Sri Lankans”, who battled statelessness in the past, members of the community have made a mark in different fields, even as a fourth of them continue toiling in tea plantations, braving low wages, poor housing and education, Mr. Ganesan said. “We remain loyal to our motherland, but see India as our fatherland.”

Meeting with parties

Mr. Modi is scheduled to meet leaders of the TPA and those of Ceylon Workers’ Congress, a party that traditionally represented upcountry Tamils, but has more recently lost ground to the TPA. “We are mobilising 20,000 workers for Mr. Modi’s meeting,” CWC President Muthu Sivalingam told The Hindu .

While TPA hopes to revive a 2014 MoU and seek Indian support in housing, education and vocational training, the CWC too wrote to Mr. Modi in April, requesting for assistance in the same areas. India is currently building 4,000 houses for estate workers. Mr. Modi will inaugurate a hospital in the area built with Indian assistance.

Mr. Modi will inaugurate the UN Vesak Day celebrations in the city on Friday. Soon after, he will proceed to the island’s Central Province by a helicopter, specially brought from India.

Following his engagement in Norwood, he will visit the Temple of the Tooth in Kandy, ahead of his departure to New Delhi. While Mr. Modi will meet top Sri Lankan leaders, no bilateral agreements will be signed during his visit. Sri Lanka police have deployed 6,000 personnel for enhanced security. For the first time, Sri Lanka is hosting an international conference and celebrations around UN Vesak Day. Nearly 750 people from 85 countries will participate in the event.

No comments:

Post a Comment