அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 23 April 2017

Sri Lanka bans anti-garbage protests after dump disaster


ENB Poster Meethotamulla

Sri Lanka bans anti-garbage protests after dump disaster


A Japanese official with a disaster relief team surveys the site of a garbage dump collapse that killed 32 people on the northeastern edge of Sri Lanka’s capital Colombo on April 21, 2017.PHOTO: AFP

COLOMBO (AFP) - Sri Lanka has outlawed protests over Colombo's garbage crisis following rallies over the city's waste disposal after a landslide at a giant rubbish tip killed 32 people and destroyed 145 homes.

President Maithripala Sirisena announced that anyone preventing city authorities from disposing of garbage could be prosecuted and face an indefinite period in jail, his office said on Friday (April 21).
"Any person who by word or deed causes a disruption of garbage disposal will be guilty of an offence,"
the presidential order stated.

Armed with new powers, garbage collectors Friday began clearing the trash that has been piling up on Colombo's streets for a week since the city's main tip - a 90-metre rubbish mountain - collapsed on homes.

Authorities were forced to dispose of garbage at alternative locations but that had triggered angry protests by residents who blocked trucks from dumping rubbish.

Sri Lanka has ended a grim search for survivors after the landslide, and was now clearing the site at Kolonnawa outside the capital.

A team of Japanese experts who flew in this week to advise Colombo on how to deal with the aftermath were seen surveying at the site on Friday.

"We hope to be able to give a report by Tuesday," said Mitsutake Numahata, a Japanese official heading the delegation. "We are looking at what to do with the dump itself and the threat to neighbouring areas."

Local authorities have already declared areas around the vast tip unsafe for housing.

Prime Minister Ranil Wickremesinghe promised survivors that permanent housing would be provided within a couple of months, and pledged to shift the dump elsewhere.

Parliament had earlier been warned that the towering mountain of trash posed a serious health hazard and that a long-term solution was needed to dispose of Colombo's waste.

A night of heavy rain, followed by an outbreak of fire, destabilised the 23 million-tonne garbage heap at Kolonnawa, causing its collapse.

No comments:

Post a Comment