அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Monday, 17 April 2017

PFLP prisoners in collective hunger strike

Comrade Kamil Abu Hanish leading first group of PFLP prisoners in collective hunger strike
Apr17 2017

The Handala Center for Prisoners and Released Prisoners published the first list of prisoners of the Popular Front for the Liberation of Palestine who are joining the battle of empty stomachs and confronting the jailers in the open hunger strike along with the brothers and comrades in the prisoners’ movement. The strike aims to improve their conditions in the occupation prisons, recover the stolen rights of the prisoners and put an end to the ongoing violations of the Zionist prison administration as part of its systematic efforts to break the will of the prisoners.

The leader of the striking prisoners of the PFLP is Comrade Kamil Abu Hanish, a senior leader of the Front and the leader of its prison branch. Abu Hanish is heavily involved in the Palestinian prisoners’ movement and is consistently targeted by the prison administration for a range of punitive measures, including isolation, frequent transfers. A few days ago, Comrade Abu Hanish entered his 15th year in occupation prisons. He is known as a writer on political, social and economic affairs and has written several books, including poetry collections and short stories, all written behind bars in occupation prisons.

The preliminary list of PFLP prisoners on hunger strike follows. The list will be updated upon the arrival of the names of other heroic strugglers in the strike:
 
1. Kamil Abu Hanish, Gilboa Prison
 2. Jalal al-Faqih, Gilboa Prison
 3. Marouf Hanani, Gilboa Prison
 4. Hamdi Khashana, Gilboa Prison
 5. Amjad Ghazi Awad, Gilboa Prison
 7. Saad al-Faqih, Gilboa Prison
 8. Moayad Issa, Gilboa Prison
 9. Maysara Quzmar, Gilboa Prison
 10. Haytham Qadous, Gilboa Prison
 11. Said al-Boutah, Gilboa Prison
 12. Obaida Bishtawi, Gilboa Prison
 13. Nader Sadaqa, Gilboa Prison
 14. Ziad Hanani, Gilboa Prison
 15. Fadi Abu al-Huda, Gilboa Prison
 16. Hussam al-Aisha, Gilboa Prison
 17. Murad Issa, Gilboa Prison
 18. Mahmoud Muhaisen, Gilboa Prison
 19. Louay Abu al-Hams, Gilboa Prison
 20. Mahmoud Ayad, Gilboa Prison
 21. Mahmoud Dirbas, Gilboa Prison
 22. Atta Awadallah, Gilboa Prison
 23. Ali Darwish, Gilboa Prison
 24. Mahmoud Issa Abu Hajar, Gilboa Prison
 25. Muhannad Atiq, Gilboa Prison
 26. Muayad Badr, Gilboa Prison
 27. Muath Obeid, Gilboa Prison
 28. Daoud Abu Aoun, Gilboa Prison
 29. Shadi al-Sharafa, Gilboa Prison
 30. Amjad Darwish, Gilboa Prison
 31. Sayed Salameh, Gilboa Prison
 32. Samer Abu Eisheh, Gilboa Prison
 33. Amer al-Bibi, Gilboa Prison
 34. Louay Dandous, Gilboa Prison
 35. Bakr Oweis, Gilboa Prison
 36. Tariq Darwish, Gilboa Plison
 37. Yousef Alayan, Gilboa Prison
 38. Mohammed Alayan, Gilboa Prison
 39. Hamdi Qur’an, Nafha Prison
 40. Basil al-Asmar, Nafha Prison
 41. Jamil Yousef, Nafha Prison
 42. Ibrahim Hani Abu Saed, Nafha Prison
 43. Yasir al-Sabatin, Nafha Prison
 44. Karam Morrar, Nafha Prison
 45. Ali Hussein, Nafha Prison
 46. Laith Rayyan, Nafha Prison
 47. Obeida Dandas Saleh Zahran, Nafha Prison
 48. Mohammed Abu Ghali, Nafha Prison
 49. Munther Khalaf, Hadarim prison
 50. Majdi Qawariq, Hadarim prison
 51. Amjad Mohammad Awad, Hadarim Prison
 52. Raed al-Shafei, Hadarim prison

No comments:

Post a Comment