அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 8 January 2017

புத்திர சோகம் சம்பந்தனுக்கு இட்ட சாபம்!

 
 

 
* '' எங்களுக்கெல்லாம் அள்ளிவைச்ச நீ நாசமா போ`` !
 
* ``எங்கள் பிள்ளைகள் விடுதலைக்கு நல்லதொரு தீர்வைத் தா`` !
 
கொடும் பாவி சம்பந்தனின் உருவம் எரிகிறது (மக்கள் குரல் ஓங்கி ஒலிக்கிறது..)
 
* `` எல்லா News  உம் கேள், எல்லா  Channel உம் பார்`` !
 
* `` எங்கட பிள்ளைகள விடு`` !
 
* `` பொய் கதைக்காதே, உன் வாயில் இருந்து வருகிறதெல்லாம் பொய்`` !
 
* `` வயசு போன நேரத்திலும் பதவி  ஆசை உனக்கு`` !
 
* `` விடு பிள்ளைகளை`` !
 
* `` உனக்கு (அடுத்த) ஜென்மம் ஒன்றையே கடவுள்  கொடுக்கக் கூடாது`` !
 
* `` கடவுள்  கொடுத்தாலும் நாங்கள் விடமாட்டோம் ``!
 
* `` எம் பிள்ளைகளை விடு, இல்லையேல் ஜனவரி 15 இல் எமது போராட்டம் தொடரும் `` .
 
 

No comments:

Post a Comment