அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Wednesday, 21 December 2016

Was it possible to take the Russian ambassador’s killer alive?

 
Why wasn’t killer captured?
 
 


Was it possible to take the Russian ambassador’s killer alive?
December 21, 2016 Vladimir Vaschenko, Gazeta.ru 

It was possible not to kill the assassin of Russian Ambassador to Turkey Andrei Karlov, but take him alive, argue some Russian experts. This would have helped to shed light on the crime, including on who may have ordered the assassination. One Russian observer even believes that the killer was liquidated on purpose in order to complicate the investigation.

The assassination of Russian Ambassador to Turkey Andrei Karlov has been the top story for the Turkish press. Yet there is very little information on what the Turkish law-enforcement agents did to detain the killer.

It is known that at about 7:30 p.m. local time Karlov arrived at the Center of Modern Art in Ankara to participate in the opening of a photo exhibition. His speech had lasted for less than a minute when the killer, who was standing behind him, took a gun out of his pocket and crying "Allahu Akbar" shot Karlov in the back several times. In total the assassin fired 11 shots into the diplomat.

Afterwards, he cried out slogans about Aleppo and Syria for several minutes and shot at the ceiling and towards the scattered crowd.

Twenty-five minutes after the assassination, the killer was shot dead by members of Turkey's special units. The assassin was later named as 22-year-old Mevlut Mert Altintash, who for the last two years had served in a division of the local Interior Ministry special forces responsible for crowd control.
It was possible to take him alive

According to Boris Dolgov, senior scientific collaborator at the Russian Academy of Sciences’ Middle East Institute, Karlov's assassination could have been either the act of a lone killer or a well-planned operation.

"I think it's strange that Altintas was killed. There was the possibility of taking him alive, then questioning him and getting him to tell the authorities who he was linked to," said Dolgov.

RA ASSASSIN
VIDEO

Why wasn’t killer captured?

Andrei Popov, a veteran of the Federal Security Service’s Alpha special unit and a reserve lieutenant colonel, analyzed the operation carried out on Altintas.

"It is always difficult to discuss an operation when you are not present on the site and far from the concrete circumstances surrounding it,” said Popov.

“However, it is obvious that by the time the Turkish special forces got involved, the ambassador's killer had already disclosed himself as the culprit. On the video that I saw it is also clear that the criminal did not prevent the people from leaving the building and did not try to take hostages. It was possible to take him alive."

Popov believes that this opportunity was not taken advantage of due to a disagreement among the Turkish law enforcement officers or to their unprofessionalism.

"In such cases the mechanism of detainment is already prepared: The object is shot in the right shoulder, which deprives him of the possibility to put up active resistance. Subsequently, he is detained,” he explained.

Popov added that he “did not rule out” that Altintas could have had accomplices in Turkey's special forces and security services who had “decided to eliminate him so that he wouldn't tell the investigators all the circumstances of the assassination.”

Meanwhile, on Dec. 20, 18 employees from Russia's Investigative Committee and Foreign Ministry arrived in Ankara. They will be investigating Karlov's assassination together with the Turkish law enforcement agents. According to the local press, the Russian ambassador's body was delivered to the Expert Forensic Institute in Ankara for examination and on Dec. 20 was flown to Moscow.

First published in Russian by Gazeta.ru

No comments:

Post a Comment