அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Friday, 2 December 2016

Trump made telephone conversation with Pakistan PM


US President-elect ready to play role in find solutions to outstanding Pakistan problems


GKNN
Islamabad, Publish Date: Dec 1 2016 11:10PM | Updated Date: Dec 2 2016 1:02AM

US president-elect Donald Trump has said he is willing to play any role that Pakistan wants to find solutions to outstanding problems, reported Radio Pakistan.

Trump made these remarks in a telephone conversation with Prime Minister Nawaz Sharif. The premier had called Trump to felicitate him on his recent victory.

The US president-elect also said it will be an honour for him to do so and he will personally do what is needed.

During the telephone conversation, Trump also praised Nawaz and expressed his desire to meet the prime minister soon.

Trump added that Pakistan is an amazing country with tremendous opportunities and Pakistanis are some of the most intelligent people.

The prime minister also invited the president-elect of the United States. Trump, in reply, said he would love to visit the country and meet its people.

Following is the text of the conversation between PM Nawaz and Trump, as released by government's Press Information Department (PID).

“Prime Minister Muhammad Nawaz Sharif called President-elect USA Donald Trump and felicitated him on his victory. President Trump said Prime Minister Nawaz Sharif you have a very good reputation. You are a terrific guy. You are doing amazing work which is visible in every way. I am looking forward to see you soon. As I am talking to you Prime Minister, I feel I am talking to a person I have known for long. Your country is amazing with tremendous opportunities. Pakistanis are one of the most intelligent people. I am ready and willing to play any role that you want me to play to address and find solutions to the outstanding problems. It will be an honor and I will personally do it. Feel free to call me any time even before 20th January that is before I assume my office.”

“On being invited to visit Pakistan by the Prime Minister, Mr. Trump said that he would love to come to a fantastic country, fantastic place of fantastic people. Please convey to the Pakistani people that they are amazing and all Pakistanis I have known are exceptional people, said Mr. Donald Trump.”


Earlier, Donald Trump had said that if elected, he’d like to mediate between India and Pakistan because the region was a “very, very hot tinderbox.

But like the Obama administration, Trump also said that he would only mediate if both countries asked him to do so.

Donald Trump, riding a wave of populist resentment, defeated Hillary Clinton in the race to become the 45th president of the United States. Trump secured at least 290 electoral votes, securing more than the 270 he needed to succeed Barack Obama.

(DAWN)

No comments:

Post a Comment