அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Tuesday, 13 December 2016

Thousands flee Aleppo onslaught as battle reaches climaxWorld News | Tue Dec 13, 2016 | 9:05am EST
Thousands flee Aleppo onslaught as battle reaches climax
 By Laila Bassam and Stephanie Nebehay | ALEPPO, Syria/GENEVA

Thousands of people fled the front lines of fighting in Aleppo on Tuesday as the Syrian military hammered the final pocket of rebel resistance and Russia rejected an immediate
ceasefire.

The rout of rebels from their ever-shrinking territory in Aleppo sparked a mass flight of civilians and insurgents in bitter weather, a crisis the United Nations said was a "complete meltdown of humanity" with civilians being shot dead.

The U.N. human rights office said it had reports of abuses, including that the army and allied Iraqi militiamen summarily killed at least 82 civilians in captured districts of the city, once a flourishing economic center with renowned ancient sites.

"The reports we had are of people being shot in the street trying to flee and shot in their homes," said Rupert Colville, spokesman for the U.N. office. "There could be many more."

Behind those fleeing was a wasteland of flattened buildings, concrete rubble and bullet-pocked walls, where tens of thousands had lived until recent days under intense bombardment even after medical and rescue services had collapsed.

Colville said the rebel-held area was "a hellish corner" of less than a square kilometer, adding its capture was imminent.

The Syrian army and its allies are in the "last moments before declaring victory" in Aleppo, a Syrian military source said, after rebel defences collapsed, leaving insurgents in a tiny, heavily bombarded pocket of ground.

Turkish and Russian officials will meet on Wednesday to examine a possible ceasefire and opening a corridor, a senior Turkish official, who declined to be identified, told Reuters.

But Moscow, the Syrian government's most powerful ally, rejected any immediate call for a ceasefire. "The Russian side wants to do that only when the corridors are established,"Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said on Tuesday.

The spokesman for the civil defence force in the former rebel area of Aleppo said rebels now controlled an area of less than three sq km. "The situation is very, very bad. The civil
defence has stopped operating in the city," he told Reuters.

A surrender or withdrawal of the rebels from Aleppo would mean the end of the rebellion in the city, Syria's largest until the outbreak of war after mass protests in 2011, but it is unclear if such a deal can be struck by world powers.

By finally dousing the last embers of resistance burning in Aleppo, Syrian President Bashar al-Assad's military coalition of the army, Russian air power and Iran-backed militias will
have delivered him his biggest battlefield victory of the war.

However, while the rebels, including groups backed by the United States, Turkey and Gulf monarchies, as well as jihadist groups that the West does not support, will suffer a crushing
defeat in Aleppo, the war will be far from over.

"FLEEING IN PANIC"

Aleppo's loss will leave the rebels without a significant presence in any of Syria's main cities, but they still hold much of the countryside west of Aleppo and the province of Idlib, also in northwest Syria.

Islamic State also has a big presence in Syria and has advanced in recent days, taking the desert city of Palmyra.

The army and its allies had taken full control over all the Aleppo districts abandoned by rebels during their retreat in the city, a Syrian military source said on Tuesday.

After days of intense bombardment of rebel-held areas, the rate of shelling and air strikes dropped considerably late on Monday and through the night as the weather deteriorated, a Reuters reporter in the city said.

However, rocket fire pounded rebel-held areas, the Syrian Observatory for Human Rights, a British-based war monitor, reported. Rebels and government forces still fought at points around the reduced enclave, the Observatory said.

The U.N. children's agency UNICEF cited an unnamed doctor in Aleppo as saying that many unaccompanied children were trapped in a building that was under attack, but the Syrian
Observatory for Human Rights said it had no knowledge of the incident.


"Artillery shelling is continuing but because of the weather the aerial bombing has stopped. Many of the families and children have not left for areas under the control of the regime because their fathers are from the rebels," said Abu Ibrahim, a resident of Aleppo in a text message.

Colville said he feared retribution. "In all, as of yesterday evening we have received reports of pro-government forces killing at least 82 civilians, including 11 women and 13 children,"
Colville told a news briefing, naming the Iraqi armed group Harakat al-Nujaba as reportedly involved in the killings.

The military official said the rebels were fleeing "in a state of panic", but a Turkish-based official with the Jabha Shamiya insurgent group in Aleppo said on Monday night that they
had established a new frontline along the river.

"The bombardment is not on the frontlines, the greater burden of the bombardment is on the civilians, and this is what is causing a burden on us," the official said. Terrible conditions were described by city residents.

Abu Malek al-Shamali, a resident in the rebel area, said dead bodies lay in the streets. "There are many corpses in Fardous and Bustan al Qasr with no one to bury them,” he said.

"Last night people slept in the streets and in buildings where every flat has several families crowded in," he added.


TIDE OF REFUGEES

A daily bulletin issued by the Russian Defence Ministry's "reconciliation center" from the Hmeimin airbase used by its warplanes, reported that more than 8,000 civilians, more than half of them children, had left east Aleppo in 24 hours.

State television broadcast footage of a tide of hundreds of refugees walking along a ravaged street, wearing thick clothes against the rain and cold, many with hoods or hats pulled tight around their faces, and hauling sacks or bags of belongings.

One man pushed a bicycle loaded with bags, another family pulled a cart on which sat an elderly woman. Another man carried on his back a small girl wearing a pink hat.

At the same time, a correspondent from a pro-Damascus television station spoke to camera from a part of Aleppo held by the government, standing in a tidy street with flowing traffic.

In some recaptured areas, people were returning to their shattered homes. A woman in her sixties, who identified herself as Umm Ali, or "Ali's mother", said that she, her husband and
her disabled daughter had no water.

They were looking after the orphaned children of another daughter killed in the bombing, she said, and were reduced to putting pots and pans in the street to collect rainwater.

In another building near al-Shaar district, which was taken by the army last week, a man was fixing the balcony of his house with his children. "No matter the circumstances, our home is better than displacement," he said.

All around the buildings in that area were earthen fortifications and rebel slogans daubed on walls. But in a playground, all the equipment was burned.

(Reporting By Laila Bassam in Aleppo, Orhan Coskun in Ankara, Lisa Barrington and Tom Perry in Beirut, Suleiman al-Khalidi in Amman and Tom Miles and Stephanie Nebehay in Geneva; Writing by Angus McDowall in Beirut; Editing by Pravin Char and Peter Millership)

No comments:

Post a Comment