அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Wednesday, 21 December 2016

IMF Chief Found Guilty of Corruption, Won't Punished


IMF Chief Christine Lagarde
IMF Chief Christine Lagarde Found Guilty of Corruption, Won’t Be Punished

By Jeremiah Jones
Global Research, December 20, 2016
Counter Current News 19 December 2016

Christine Lagarde, head of the International Monetary Fund (IMF), on Monday was found guilty of “negligence” for approving a massive government payout to business tycoon Bernard Tapie during her tenure as French finance minister.

“This should help calm all that they’re-only-in-it-for-themselves, anti-establishment feeling out there,” quipped Globe and Mail senior international correspondent Mark MacKinnon in response to the latest charge of government corruption.

Though Judge Martine Ract Madoux did not hand down a sentence for the managing director, the court said Largarde “should have done more” to prevent the €405m ($422m) payout, Bloomberg reports.

Tapie, a close associate and financial backer of former French president Nicolas Sarkozy, was awarded the payout in 2008.

AFP explains:

“An arbitration panel ordered the payout to Tapie in connection with his sale of sportswear company Adidas. The panel upheld Tapie’s claim that the Crédit Lyonnais bank had defrauded him by intentionally undervaluing Adidas at the time of the sale and that the state — as the bank’s principal shareholder—should compensate him.

“It was Lagarde who, in her role as French finance minister, ordered the case to be heard by an arbitration panel instead of proceeding through the regular courts.

“Critics say that Lagarde ensured Tapie received preferential treatment by referring the matter to arbitration as a quid pro quo for his financial support for Sarkozy during his 2007 presidential bid.”
Lagarde, who is traveling to Washington, D.C., was not present at Monday’s hearing in Paris, though she will likely appeal the decision. Reuters notes that the ruling could potentially trigger “a new leadership crisis at the International Monetary Fund after Lagarde’s predecessor Dominique Strauss Khan resigned in 2011 over a sex assault scandal.”

What’s more, the trial and surprise conviction will likely “reviv[e] concerns in France about high-level corruption,”the New York Times notes, “shining a spotlight on intimate ties between politicians and business people, and on the large sums that are sometimes used to grease the country’s political wheels.”

As many noted, Lagarde’s conviction capped off a year of intense political upheaval and establishment backlash across the globe.

GR Editor’s Note: Dominque Strauss Khan was framed in 2011. Lagarde was appointed to the position of Managing Director of the IMF (replacing Strauss Khan) a few days prior to a New York Court ruling which completely exonerated Dominique Strauss Khan on the basis of lack of evidence.
While Strauss Khan was dismissed following the 2011 scandal (despite the ruling of the New York court case which abandoned all charges again him) the financial scam involving Christine Lagarde was known to the French government. This however did not prevent her appointment to the IMF.  Needless to say, she retains her position at the IMF despite having been involved in a financial scam.

The original source of this article is Counter Current News
Copyright © Jeremiah Jones, Counter Current News, 2016

 

No comments:

Post a Comment