அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Saturday, 15 October 2016

Sirisena displeasure and disgust at the dragging of the former defence secretary


President hits out
2016-10-12 23:15:13

 President Maithripala Sirisena expressed his extreme displeasure and disgust today at the dragging to court of the former defence secretary and three former commanders of the Navy, in a case filed by the Bribery Commission.

He said lawyers who appeared in the case had alleged that he was behind these actions. He said he did not know about them until later.

“I knew only that morning that there was such a case,” he said.

“There are objectives and a policy in establishing independent commissions. Those who are in these commissions should know their subject areas. Those who are not aware of national security, military administration and management are taking various wrong decisions without thinking,” he said.

President Sirisena said the top officials of the respective institutions had a right and a responsibility to inform him and the Defence Minister of these matters.

“Some people may say that it should not be so as these are independent commissions. Even though commissioners were appointed by the constitutional council, it is I, the President, who appoint the Chairman and the Director General of these commissions,” he said.

He expressed these views at a function, “Sathviru Urumaya” held at the Foundation Institute to hand over the deeds of houses and lands to military officers.

He said if there was an issue with regard to the Defence Ministry and Avant Garde, there were a procedure and methodology to investigate it.

He said some people, including former president Mahinda Rajapaksa, took political advantage when they were taken to court.

“I was not elected President to intervene in judicial matters or influence independent commissions or pressure the Attorney General to release rapists. I was elected to carry out political reforms and uphold democracy, judicial independence and law and order. I will not surrender to anyone when meeting my responsibilities. I will not act to weaken the security forces nor allow others to do so,” he said.

Commenting on the remanding of some army intelligence officers in the Ekneligoda case, he said he had advised the relevant officials to take action against them if they had done wrong, grant them bail and hear the case -- or release them if they were not guilty.

“I did not talk about these matters in public earlier, but I have to do so now and take action,” he said.
He said that he had raised the matter at a special meeting with the Prime Minister and the Cabinet and pointed out that he would have to take action if the CID, FCID and Bribery Commission were acting according to some political agenda.

“These institutions cannot function according to a political agenda. The law should be the same for everyone. People allege that I was behind these things. I do not want to remand or imprison  anyone. I want to tell you this today, if not I will be blamed,” he said.

He said his government had been able to mitigate the allegations of human rights violations and settle proposals for hybrid courts and international judges.

He said that, despite this, some were accusing him of betraying and weakening the security forces and destroying the country for his political advantage.

“Anyone can come and discuss these matters with me, “he said.

(Ajith Siriwardana)

No comments:

Post a Comment