அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Friday, 28 October 2016

Jaffna Shooting Is A Chilling Indication Of The Militarized Regimen


University Teachers Say Jaffna Shooting Is A Chilling Indication Of The Militarized Regimen Of Governance

October 28, 2016 |  Filed under: Colombo Telegraph,News,STORIES |  Posted by: COLOMBO_TELEGRAPH


While expressing their shock over the killing of two university students by the police last week in Jaffna, university teachers have underscored that the police cannot ‘arbitrarily’ assume powers of authority that go beyond their function.

killing-of-two-jaffna-university-undergraduates-in-jaffna-kokuvilIn a statement issued, the teachers said, “We as University teachers are shocked at the wanton killing of two university students by the Police in Jaffna last week. While condemning the act in no uncertain terms, we are also perplexed by the fact that members of the police, who have been endowed with the task of maintaining peace and look to the safety of the people, could arbitrarily assume powers of authority that go far beyond their function. Obviously, something is very wrong with how we in this society understand governance and power.”

“The post war period has offered them some space to reevaluate the texture of life, governance, politics, authoritarianism, and most emphatically, the oppressive nature of the politics of the gun and violence. With the election in 2015, relatively greater democratic spaces were created where discussion, debate and dissent could thrive. However, the situation on the ground is far from rosy.

There is little evidence of improvement in people’s lives, and aggressive neo liberal economic policies pushed through in the name of development and reconciliation are a matter of grave concern; there is no policy on resettlement and rehabilitation and the marginalized people are in a perpetual state of destitution; arbitrary arrests and disappearances are still not uncommon and the experience of the people demonstrates that the post war period is still entrenched in violence and the questionable conduct of those in governance and the armed forces. The killing of two young men on a motorbike, for no apparent reason other than that they were speeding, is a chilling indication of the militarized regimen of governance that we continue to be a part of. One can only think of, in sadness, how much the families would have hoped for their children, and would have welcomed the advent of a war-free climate for their young sons to study in,” the statement said.

The statement has been signed by; Liyanage Amarakeerthi Univ. of Peradeniya, Harini Amarasuriya Open University of Sri Lanka, C.S.de Silva Open University of Sri Lanka, Nirmal Dewasiri Univ. of Colombo, Krishantha Fedricks Univ. of Colombo, Camena Guneratne Open University of Sri Lanka, Ranil D. Guneratne Univ. of Colombo, Shahul Hameed Hasbullah  Univ. of Peradeniya, Mihiri Jansz Open University of Sri Lanka, Prabhath Jayasinghe Univ. of Colombo, Pradeep Jeganathan Shivnadar University, India, Nandaka Maduranga Kalugampitiya Univ. of Peradeniya, Danesh Karunanayake Univ. of Peradeniya, Kumudu Kusum Kumara Univ. of Colombo, Shamala Kumar Univ. of Peradeniya, Kaushalya Kumarasinghe Open University of Sri Lanka, D. H. S. Maithripala Univ. of Peradeniya, Prabha Manuratne University of Kelaniya, Madhava Meegaskumbura Univ. of Peradeniya, K P Nishantha Open University of Sri Lanka, Arjuna Parakrama Univ. of Peradeniya, Nicola Perera Univ. of Colombo, Ramindu Perera Open University of Sri Lanka, Vihanga Perera Univ. of Jaywardenepura, Aboobacker Rameez South Eastern University of Sri Lanka, Harshana Rambukwelle Open University of Sri Lanka, Rohana Ratnayake Open University of Sri Lanka, Athulasiri Samarakoon Open University of Sri Lanka, Dinesha Samararatne Univ. of Colombo, Janaha Selvaras Open University of Sri Lanka, Sivamohan Sumathy Univ. of Peradeniya, Esther Surenthiraraj  Univ. of Colombo, Jayadeva Uyangoda Univ. of Colombo, Amali Wedagedara Univ. of Hawaii, USA, Ruvan Weerasinghe Univ. of Colomboand Dileepa Witharana Open University of Sri Lanka.

The teachers recalled with sadness the numerous other instances in which violence had destroyed or maimed the lives of university students throughout Sri Lanka’s post-independence history. “We stand in solidarity with those who grieve these lives, and today we stand in solidarity with the family members grieving the lives of Wijayakumar Sulakshan of Kandarodai, Jaffna and Nadarasa Gajan of Kilinochchi,” the statement said.

“The spaces for democratic action have to expand and it is incumbent upon the authorities to assure all of us that life in the streets, in our workplaces, homes is violence-free. We demand that the President, the Prime Minister and all others in positions of authority undertake this assurance without fail.

As a step toward this, we unequivocally demand that:

1) An inquiry into the killings

 is expedited and all state forces brought under democratic forms of governance. As an initial step towards the latter, a process of demilitarization in the north and the east carried out speedily and effectively. Such a process should fall within a broader process of demilitarization in the rest of the country and include the dismantling of all surveillance teams that had sprung up during the war, such as TID and other agencies.

2) Repeal the PTA

and prevent all other forms of undemocratic legal measures that might replace it.
Finally, it should review and take steps to make the police accountable to the public for acts of violence and revoke the decision to arm the police.
While such a process would clearly not address the economic and social effects of years of war and
violence, it would give families and communities space to work towards a better future,” the statement said.

No comments:

Post a Comment