அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 2 October 2016

India never attacked any country: PM

India never attacked any country: PM
Published at October 2, 2016 

‘We’re not hungry for any territory’

New Delhi, Oct 02:

India has never attacked any country, nor has it ever coveted anyone's territory but made “supreme sacrifice” fighting for others, Prime Minister Narendra Modi said Sunday.

"India has not attacked anyone. It is neither hungry for any territory. But in the two World Wars (in which India had no direct stake), 1.5 lakh Indian troops had laid down their lives fighting for others," the Prime Minister said at the inaugural ceremony of the Pravasi Bharatiya Kendra, a modern complex dedicated to overseas Indians here.
His statement came days after the Indian army's “surgical strikes” on militant launch pads across the Line of Control as also in the backdrop of Pakistan constantly highlighting the Kashmir issue at the international fora.

Modi lamented that despite the great price paid by Indians, India could not make the world realise the importance of its sacrifice. “Whenever I went abroad, I made it a point to visit the memorials for the Indian troops”.

He said the Indian diaspora did not believe in indulging in politics or grabbing power abroad, but on the other hand, they mingled with other communities.

Indians, the Prime Minister noted, lived abroad with the principle of "social well being. They are like water. They change their colour and shape as per the need".

Observing that the Indian diaspora should not be looked at in terms of its numbers, but in terms of its strength, he said there were countries where the Indian community was more powerful than the Indian missions and could help removing the "fear of unknown" amongst the people there towards India.

While much has been spoken about brain drain, if the strength of the Indian diaspora was channelised, "we can convert it into 'brain gain'," Modi said.

Like dams channelise the energy of water to make electricity, a source is needed to utilise the energy of the 2.45 crore strong Indian diaspora to "light up India", he said.

No comments:

Post a Comment