அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Monday, 10 October 2016

முக ஆடை தரித்த முஸ்லிம் பெண்கள் மீது லண்டன் தெருத் தாக்குதல்கள்

RACE HATE Police hunt yobs who pulled down Muslim woman’s hijab in ‘racially motivated’ attack that took place in broad daylight

Cops are still hunting for the two suspects that carried out the assault in Tottenham, north London, which left the victim ‘shocked and distressed’
 The SUN  9th October 2016

A MUSLIM woman had her Hijab ripped from her head as she was strolling down a street with pals in a “racially and religiously motivated” assault.

The woman, in her 20s, was walking on Tottenham High Road in north London with a friend and another woman at 7.30pm two weeks ago when she was attacked.
The Express 2016


This shocking video shows the moment a 16-year-old girl wearing a hijab was struck in the head in an unprovoked attack on an east London street. 

Tasneem Kabir suffered broken teeth and a smashed lip after she was hit by Michael Ayoade, 34, as she walked to college in Plaistow, Newham, on the afternoon of November 13, 2012.
He was arrested after police released CCTV footage of the horrific attack, which showed Ayoade jogging away from the scene as Miss Kabir lay unconscious on the ground.
The Daily Mail 2012
தாக்குதலுக்குள்ளான இதர பெண்கள்

தாக்குதலுக்குள்ளான இதர பெண்கள்

தாக்குதலுக்குள்ளான இதர பெண்கள்

No comments:

Post a Comment