அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 18 September 2016

US to stay neutral as India, Pak prepare for UN showdown

US to stay neutral as India, Pak prepare for UN showdown
“What we have said — nothing is changed about our view that we want to see India and Pakistan work this out bilaterally,” said State Department spokesman John Kirby when asked to define the US policy on Kashmir.
GKNN
Washington, Publish Date: Sep 18 2016 11:55PM | Updated Date: Sep 18 2016 11:55PM

As Pakistan prepares to highlight the current situation in India-held Kashmir at the UN General Assembly and India plans to counter it by raising the Baloch issue, the United States has made it clear that it will not back either side.

“What we have said — nothing is changed about our view that we want to see India and Pakistan work this out bilaterally,” said State Department spokesman John Kirby when asked to define the US policy on Kashmir.

The US was one of the co-sponsors of the United Nations Security Council Resolution 47 that calls for “a free and impartial plebiscite” in Jammu and Kashmir on the question of its accession to India or Pakistan. But since then, it has slightly changed its position and for the past several decades calls for bilateral talks between the two countries for resolving this dispute. Belgium, Canada, China,

Colombia and Britain were the other sponsors of the resolution that the UN Security Council adopted at its 286th meeting on April 21, 1948.

When asked how he viewed Pakistan’s efforts to raise the issue at international forums, Kirby said: “That’s for them to speak to.”

A popular uprising in the Kashmir valley this summer has once again highlighted the issue as about 100 people have already been killed and almost 10,000 injured in clashes with Indian security forces.

The killings forced UN High Commissioner for Human Rights Prince Zeid Ra’ad Zeid Al Hussein to declare that an international probe into Kashmir killings was imperative now.

Amnesty International also asked India to let its representatives visit the valley to assess the situation but instead of allowing it to do so, an Indian court registered a sedition case against the rights group.
In Islamabad, a spokesman for the Ministry of Foreign Affairs told reporters that Pakistan would ‘forcefully’ raise the Kashmir issue at the UN General Assembly in New York this week.

Prime Minister Nawaz Sharif has also said that he would raise the Kashmir issue in his address, urging the international community to live up to their promise of the right to self-determination to the people of Kashmir.

Sharif, who arrives in New York on Sunday, has appointed 20 special envoys to travel across the globe for drawing attention to the situation in Kashmir.

Two senior envoys — Senator Mushahid Hussain and AJK President Masood Khan — are coming to Washington early next month to raise the issue with US leaders and at American think-tanks.

India plans to counter Pakistan’s efforts by raising the Baloch issue at the UN and other world forums, arguing that the Baloch are also seeking independence from Pakistan and deserve international support.

India is also backing efforts of some Baloch activists to hold a demonstration outside the UN headquarters during the prime minister’s speech.

Both Pakistan and India are trying to persuade the US to support their positions. The US, however, appears to have decided not to take sides.

Kirby’s stance that the Kashmir dispute should be settled bilaterally between Pakistan and India is apparently a damper for Pakistan’s efforts to persuade other nations to condemn Indian atrocities in the Kashmir valley.

But his statement on Balochistan, at an earlier briefing, was equally, if not more, disappointing for India. He declared unequivocally that “the US government respects the unity and territorial integrity of Pakistan and we do not support independence for Balochistan”.

At Friday’s briefing, the State Department spokesman also ignored efforts to make him condemn the ongoing paramilitary operations in Karachi, but did convey US concern over the situation.

 “We’re monitoring those events very closely,” said Kirby when asked what the US assessment was of the Karachi situation.

 “We’re aware that Pakistani security forces have arrested some MQM members allegedly involved in violent protests and that these operations have included the closure and demolition of offices deemed to have been illegally constructed,” he said. “But I’m going to refer you to the government of Pakistan for the latest information about these events.”

Asked if the Muttahida Qaumi Movement had shared its assessment of the situation in Karachi with the State Department, Kirby said: “I’m not aware that there had been specific concerns relayed to us by members of the MQM.”

“But have you spoken to the Pakistani officials on this?” asked the reporter. “We routinely communicate with our Pakistani counterparts about issues like this,” the US official replied.

 (The DAWN)

No comments:

Post a Comment