அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Monday, 5 September 2016

UN Moon in Sri Lanka


Ban Ki-moon didn't mention UNHRC resolution in talks with Sirisena

By P.K.Balachandran Published: 02nd September 2016 02:48 PM Last Updated: 03rd September 2016 07:48 AM

Colombo, September 2: UN Secretary General Ban Ki-moon, who had talks with the Sri Lankan President, Maithripala Sirisena, here on Thursday, did not mention the October 1, 

2015 UN Human Rights Council (UNHRC) resolution which had called upon Sri Lanka to set up a Judicial Mechanism with international judges to try war crimes cases.

“The President told us that Ban did not mention the UNHRC resolution even in the 10 minute one-to-one meeting he had with him. In fact Ban expressed satisfaction about the way the Sri Lankan government is handling the issue of reconciliation,” a reliable source in the President’s Office told  Express.

While noting that the progress in reconciliation has been “slow”, Ban said it has been “steady”, and offered all assistance from the UN to carry forward the reconciliation process and post-war re-construction.

The President told media persons on Friday that Ban did not set deadlines for reconciliation.

The UN Secretary General told the President that during his visit to Galle on September 1 to address a youth conclave on reconciliation, he could witness the progress achieved in various fields. He held a dialogue with the people, especially the youth, and expressed satisfaction at the free and friendly atmosphere prevailing in Sri Lanka now.

Sirisena briefed the Secretary General about the steps taken by his government to reach out to the Tamil minority, including the return of lands seized from them during the war. The two leaders discussed the ongoing development programs, progress of the programs to strengthen reconciliation and the efforts being made to bring about constitutional reforms including devolution to the provinces.

Sirisena explained the steps taken by the government for the resettlement and rehabilitation of the Tamil war refugees, the release of land to the original owners and also livelihood  development.

He requested the UN chief to give Sri Lanka more time to resolve issues of reconciliation as Sri Lanka country has only recently emerged from 30 years of armed conflict.

Prior to meeting Ban Ki-moon, Sirisena had tweeted to say that he “warmly welcomes” the Secetary General and is “looking forward to fruitful discussions” with him.

No comments:

Post a Comment