அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Monday, 12 September 2016

Road to Nandikadal


Road to Nandikadal : New Book on Vanquished Tigers
( September 4, 2016, Colombo, Sri Lanka Guardian)
Security analysts are said to be keeping a close eye on the book ‘Road to Nandikadal’, true story of defeating Tamil Tigers by Major General Kamal Gunaratne, expected to be released after his retirement on September 5.

The book will be released on September 6, a day after his retirement. The Sinhala and English versions of the book will be released on the same day.

It is said that several incidents that occurred during the war including the killing of Velupillai Prabhkaran.

Major General Gunaratne was the Commanding Officer of the 53 Division, that is believed to have killed the LTTE leader Prabhakaran.Arming LTTE against Indian Army was most unfavorable and dangerous: Maj. Gen Gunaratne 

Published September 12, 2016 SOURCE: ENS 
The clandestine arming of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) by the Premadasa government in Sri Lanka in the late 1980s to get rid of the “common enemy” – the Indian Peace Keeping Force (IPKF) – was “one of the most unfavorable and dangerous steps ever taken by any government in Sri Lanka,” 
says Maj.Gen.Kamal Gunaratne in his book “Road To Nandikadal”.

The whole operation was an “abhorrence” to Sri Lankan army officers who were tasked to hand over brand new weapons to the LTTE, says Gen. Gunaratne whose 53 Division finally killed the LTTE chief, Velupillai Prabhakaran, in May 2009. “When truck loads of weapons and ammunition were handed over to the LTTE inside jungles, we felt we were digging our own graves but carried out order nevertheless. Fortunately and thankfully, I was not part of this unholy transaction,” he says. 

The gifting of arms was of immense relief to the LTTE which had by then “taken a heavy beating from the IPKF,” he adds. “I have had long chats with some of the young officers who were involved in this operation and their stories are disturbing to say the least. Obviously, the whole transaction was an abhorrence to these young officers and it was made worse by the warm greetings, hugs and handshakes they received from the LTTE leaders.” “When the LTTE left with their new goodies, large stockpiles of weapons, courtesy Government of Sri Lanka, their arrogant, mocking smiles and body language seemed to be saying: One day we hope to aim all these weapons at you.” And indeed, the now well armed LTTE, did become arrogant almost immediately. “Our officers were subject to threats, due to shortfall of weapons. They would insist that quantities of weapons delivered were less than the quantities promised by the government and accused the officers of stealing. 

One can imagine the utter disgust and revulsion these soldiers and officers felt, having to hand over truck loads of brand new weapons and ammunition imported from China, still wrapped in polythene and grease proof paper, to the very enemy who would not hesitate to kill you.” The weapons give by Premadasa enabled the LTTE to strike at the IPKF “with renewed vigor and more effectively increasing the death toll and the casualty count of the IPKF.”  

It  impacted the government of India “severely,” leading  to the withdrawal of the IPKF  in March 1990. Gopalaswamy Mahaththaya, the Deputy Leader of the LTTE, who was heading the team talking to President Premadasa, acted the true politician, always in a white dhoti and sporting a broad smile. While the army knew that this was a façade, President Premadasa was completely taken in. “Mahaththaya is a real gentleman, Premadasa would say. We all know that Premadasa trusted Mahaththaya one hundred percent,”  Gen.Gunaratne says.

 As expected, Eelam War II broke out immediately after the IPKF left the island in March 1990. Mixed Feelings  About IPKF About the IPKF, Gen.Gunaratne says that the reason why they suffered heavy casualties (1500 dead and 3000 wounded) between October 1987 and March 1990, was that its officers were fighting a conventional war against a guerilla group. 

They “thoroughly underestimated the capability of the LTTE,” unlike the Sri Lankan army which never did that. For example, it was the World War II vintage thinking which led to the use of parachuting troops against the LTTE in the Jaffna University campus where Prabhakaran was holed up. The parachutists could  easily be picked up by LTTE snipers as it was a full moon night. The LTTE was fully prepared for the airborne assault and Prabhakaran had quit the campus because his men had snooped into the IPKF’s unsecured radio communications .The IPKF was using the same frequency it was using during its honeymoon with the LTTE. However, while being sorry for the slaughtered Indian commandos, the Sri Lankan army was happy with the fighting taking place between the LTTE and the IPKF. “It was a source of comfort for many of us. 

I should admit that seeing the LTTE terrorists dying at the hands of the IPKF brought me immense happiness. And on the other hand, IPKF members dying at the hands of the LTTE also made me happy to a certain extent. Some readers would find this to be unacceptable, coming from a senior military officer. However, when I think of the way India supported the Tamil terrorists, breeding and training them, the manner in which India applied pressure on the government of Sri Lanka and the low treatment that was meted out to the members of the Sri Lankan forces by uneducated Jawans on our soil, I think I should have been happier than I was,” Gen.Gunaratne writes.

Relations between the Sri Lankan army and the IPKF become worse after President Premadasa ordered the IPKF out in 1989 and the IPKF would not leave. The IPKF became arrogant in its dealings with the Sri Lankan army. “Having to put up with humiliation from the Jawans of the IPKF  was totally demoralizing and too bitter a pill to swallow.” However later, when he met some officers of the IPKF at the School of Combat in Mhow in India, they “spoke with respect about the Sri Lankan forces who had displayed unending patience and discipline in the face of humiliation from some of the IPKF members.” 

One of the officers pointed out to Gen.Gunaratne that despite the high casualties suffered by the IPKF, India had not thought it fit to build a memorial for it on its soil ,while Sri Lanka had built one adjacent to its own war memorial in Colombo courtesy the then President Mahinda Rajapaksa. “When he made this comment, I was watching his eyes very carefully and felt it was a sincere and heartfelt statement.”

Source:idrw.org . Read more at India No 1 Defence News Website , Kindly don't paste our work in other websites http://idrw.org/arming-ltte-against-indian-army-was-most-unfavorable-and-dangerous-maj-gen-gunaratne/#more-107753 .


No comments:

Post a Comment