அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 18 September 2016

Leaked: Source Reveals Coordination between US, ISIS in Attacking Syrian Army


Leaked: Source Reveals Coordination between US, ISIS in Attacking Syrian Army

By Alalam
Global Research, September 18, 2016
Al-Alama 18 September 2016

The ISIS launched attacks on the Syrian army positions in Deir Ezzor only 7 minutes after the US-led coalition’s airstrikes on Saturday, a military source said, adding that the air and ground assault were highly coordinated, According to FNA report.

The source said after the coalition’s pounding of the Syrian army near Deir Ezzor airbase, the ISIS could take full control of al-Tharda mountain and then Deir Ezzor military base, adding that the army and national defense forces deployed near the airbase immediately won it back from the terrorists by launching a counterattack.

Noting that Deir Ezzor is now almost in tranquility and no change has occurred in the military map of the region, the source said by attacking the Syrian army positions, the US seeks to prevent military operations to break the terrorists’ siege on the city.

Leaked Document: Source Reveals Coordination between US, ISIS in Attacking Syrian Army

The source said the simultaneous raid of the ISIL terrorists immediately after the coalition airstrikes is the best evidence of the high coordination done between the US and the terrorists.

Russian Defense Ministry said on Saturday that four strikes against Syrian positions had been delivered by US-led coalition aircraft, including two F-16 jet fighters and two A-10 support aircraft.

The Syrian military called the bombing a “serious and blatant aggression” against Syrian forces, and said it was “conclusive evidence” that the US and its allies support ISIL militants.

Also on Sunday, the Russian foreign ministry spokeswoman blasted Washington over the recent airstrikes near Deir Ezzor, and said such moves serves the interests of the ISIS terror group.

“If previously we had suspicions that Fatah al-Sham Front (formerly known as al-Nusra Front) is protected this way, now, after Saturday airstrikes on the Syrian army we come to a really terrifying conclusion for the entire world: The White House is defending the ISIL,” Maria Zakharova said.

“We demand a full and detailed explanation from Washington. That explanation must be given at the UN Security Council,” she added.

Russia has demanded full and detailed explanation from Washington over the incident in Deir Ezzor, in which 62 Syrian troops were killed and over 100 injured.

The original source of this article is Al-Alama
Copyright © Alalam, Al-Alama, 2016

No comments:

Post a Comment