அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 10 July 2016

Italy support Sri Lanka. regain GSP Plus facility


Italy supporting Sri Lanka's bid to regain GSP Plus facility
July 10, 2016, 9:28 pm

By Hiran H.Senewiratne

"Italy is keen on promoting bilateral trade and investment with Sri Lanka; the reason being Sri Lanka is a main emerging market in the Asian region. Therefore, Italy is supporting Sri Lanka in its efforts to regain the European Union's GSP Plus trade facility, Charge D' Affairs at the Italian embassy in Sri Lanka Dr Giandomenico Milano said.

"At present both countries' total value of trade is around US $ 600 million and the balance of trade is overwhelmingly in Sri Lanka's favour. Therefore, we are looking at the possibilities to enter Sri Lanka to promote Italian automobiles and other high tech machinery, Dr. Milano told The Island Financial Review at the 17th Annual General Meeting of Sri Lanka-Italy Business Council held last Wednesday at Hilton Colombo Residencies.

He said that Italy, being a European Union country, is carefully looking at the EU decision on granting the GSP Plus to Sri Lanka, which would enhance trade and investment many fold. Today, if the trade and investment improved in both countries, the total value of trade of both countries could touch the US $ one billion mark within a short span of time, he said.

Milano said Italy's automobile industry is highly developed in the EU region. It manufactures top vehicle brands like Fiat, Alfa Romeo, Lamborghini and many more. "Therefore, Sri Lanka, being an emerging market in the region, could be an ideal market for Italian luxury automobile companies, Milano said.

"There was a significant increase from 2005 in exports between Sri Lanka and Italy, recording an impressive growth, mainly thanks to the GSP Plus concession. A steady growth of exports could be seen and we hope that such growth in bilateral trade will continue, with industrial and consumer retail customers in Italy, he said.

The leading markets for merchandise exports of Sri Lanka during 2015 continued to be the USA, UK, India, Germany and Italy, accounting for about 51 percent of total exports, while the main source of imports continued to be India, China, Japan, UAE and Singapore. They accounted for about 60 percent of total imports, Central Bank sources said.

No comments:

Post a Comment