அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 31 July 2016

Incredible India: 5 ரூபாய் குழந்தைப் பசிக் கடனுக்கு பெற்றோர் வெட்டிக்கொலை!


Dalit couple butchered with axe over 17p biscuit debt
Hugh Tomlinson
July 30 2016, 12:01am,
The Times

REUTERS

A Dalit couple were hacked to death with an axe over a debt of 17 pence, police said — the latest in a series of violent incidents against “Untouchables” that have prompted protests across the country.

The victims, named only as Bharat and Mamta, were attacked by Ashok Mishra, an upper-caste grocer, in Uttar Pradesh state, when they asked for more time to pay for three packets of biscuits they had bought for their children earlier in the week.

“While Mishra kept shouting for the money, the couple started walking towards the fields. Mishra then ran to his house nearby…
========================
India Dalit couple hacked to death over minuscule debt
29 July 2016

The Dalit community in the village have blocked roads and protested over the murders
A man from India's Dalit community has been beheaded and his wife hacked to death after a row over a 15 rupees (22 cents; 16 pence) debt in Uttar Pradesh state.

Police said the couple were murdered by an upper caste grocer on Thursday when they told him they needed time to pay for biscuits they had bought from him.

The grocer has been arrested.

Dalits, formerly known as untouchables, form the lowest rung of India's caste hierarchy.
Police told the Press Trust of India news agency the incident took place in Mainpuri district early on Thursday as the couple were on their way to work.

They were stopped by Ashok Mishra, the owner of a village grocery, who demanded that the couple pay the money for three packets of biscuits that they had bought for their three children a few days ago, reports say.

The couple reportedly told him they would pay after they received their daily wages later in the evening.

"While Mishra kept shouting for the money, the couple started walking towards the fields. Mishra then ran to his house nearby and returned with an axe. He hacked Bharat repeatedly and then attacked Mamta who was trying to rescue her husband. The couple died on the spot," Nadeem, a local villager, told The Indian Express newspaper.


The Dalit community in the village have blocked roads and protested over the incident.
Earlier this month four low-caste Dalit men were assaulted by cow protection vigilantes while trying to skin a dead cow in western Gujarat state.

Many Hindus consider cows sacred and the slaughter of the animal is banned in many Indian states.

In March, a Dalit man was murdered for marrying a woman from a higher caste in the southern state of Tamil Nadu.


The woman's father handed himself in and admitted to carrying out the attack on a busy road in daylight, police said.


No comments:

Post a Comment