அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 10 July 2016

ஈழக்கடலில் இந்திய ஆதிக்கத்துக்கு சிங்களம் அநுமதி

ஈழக்கடல் தொழிலாளர் எதிர்ப்பு
Northern Fishermen’s Unity Alliance, which consists of fishermen cooperative societies across five districts, is scheduled to stage a protest on Tuesday outside the Northern Provincial Council (NPC) building to oppose the proposal.
Compromise on fishing dispute: Northern fishermen vow to overturn boats

Northern fishermen leaders have sought a meeting with President Maithripala Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe to protest over proposals to grant fishing licences to a limited number of Indian fishermen to fish in Lankan waters.

Indian fishermen arrested this week for poaching
The Sunday Times last week exclusively reported that a proposal to grant fishing licences to a limited number of Indian fishermen was under consideration. Jaffna Fishermen Association leader Naganathy Ponnambalam said this proposal came from the Indian side and Sri Lanka’s fishermen would oppose it strongly. He said they would not allow anyone to impose a proposal on them.

He said the fishermen would seek a clear decision by the Government before the proposed visit of Fisheries Minister Mahinda Amaraweera to New Delhi soon.

Meanwhile, the Northern Fishermen’s Unity Alliance, which consists of fishermen cooperative societies across five districts, is scheduled to stage a protest on Tuesday outside the Northern Provincial Council (NPC) building to oppose the proposal.
“We will not allow Indian fishermen to fish under any circumstances or special arrangements,”said V. Sumbramuniyam, President of the Jaffna Fishermen’s Cooperative Societies Union.
This week alone, at least 39 Indian fishermen were arrested for poaching in the northern seas and have been remanded. At present, 73 Indian fishermen and 101 fishing trawlers are in custody.

No comments:

Post a Comment