அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 5 June 2016

NATO-EU Relationship

Understanding the NATO/EU Relationship

Lieutenant Colonel Emmanuel Antoine, French Army, Strategic Plans and Policy
Published on 06 April 2014

NATO and the European Union share 22 members, the same fundamental values, and the same challenges. Nations use a single set of forces to achieve EU and/or NATO ambitions. Each decision taken by a Nation to commit under one banner has an impact on its ability to commit under the other banner. NATO and EU member States support each other (Turkey is the third contributor of the EU Common Security and Defence Policy (CSDP). NATO and EU operate in similar or complementary fields of expertise. Take Afghanistan, for instance, where the EU has been involved in the institutional reform of the Ministry of Interior, alongside NATO. Finally, NATO and EU address their specific capabilities shortfalls through cooperation.

Since 2003, NATO and the EU are unified by a “Strategic Partnership”. The initial intent was to facilitate exchanges and increase cooperation in several domains of common interest. This cooperation was hampered however, by persistent political issues. As a result, NATO and EU kept working side by side rather than hand in hand.

In December 2013, the European Council held a Summit focused on defence and security matters. EU Heads of States and Government called for a greater international cooperation, especially with NATO. As a guest of honour, NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen replied to these expectations in a very positive way, saying that “we must develop real capabilities, those capabilities that our nations need (…) This requires greater cooperation, coordination and cohesion”.

The Conceptual Domain Offers Opportunities To Meet Emerging Challenges In A More Coherent And Efficient Way.

The maritime domain draws more and more attention. The complexity of cyber threats and defence requires exploiting all opportunities and expertise, such as Centres of Excellence. Defence and Related Security Capacity Building is an efficient way for Nations to project stability beyond their borders and act to prevent crisis.

There is room for greater cooperation between organisations, especially with the EU.

Increasing the focus on specific key capabilities could revitalise industrial cooperation and contribute to defining defence industrial standards, common procedures and certification that reduce costs. Harmonizing defence planning processes and the identification of common capability requirements could better facilitate potential industrial collaboration in the long-term and in a more systematic way. Replicating and expanding the already successful multinational cooperation models could finally help better manage the existing shortfalls in the short and mid-term.

http://www.act.nato.int/article-2014-1-10

No comments:

Post a Comment