அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Tuesday, 10 May 2016

Sri Lanka to lose US$ 39.8 mn from TPP exclusion

Sri Lanka to lose US$ 39.8 mn from TPP exclusion
MAY 11 2016

The level of trade diversion or market loss for Sri Lanka due to Sri Lanka being excluded in the Trans-Pacific Partnership (TPP) is expected to be around US$ 39.8 million, Preliminary estimates by the Institute of Policy Studies of Sri Lanka (IPS) shows.

The TPP was signed last February bringing together 12 countries, Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, US, and Vietnam. These countries accounts for more than one-third of world’s GDP, and one quarter of world trade.

TPP will now undergo a two year ratification process in all the 12 countries.
Trans-Pacific Partnership (TPP)

A country-wise analysis shows that the biggest loss in exports for Sri Lanka would be in the USA (81%). To a much lesser extent, export loss will also take place in Mexico (8.8 per cent), Canada (5.7 %) and Japan (1.7%).

“When reviewing the garment sector, Sri Lanka need to carefully address the TPP under which tax free garment export opportunities have been given to countries such as Vietnam. This has enabled them to engage in competitive markets and supply the American and Japanese markets at low rates. This may also affect exports from Sri Lanka in the future. TPP must therefore be reviewed further,” the study said.

Duty free market access provided under the Agreement for member countries would result in cheaper prices for goods traded among TPP countries. This can in turn would be diverted towards TPP countries where buyers can benefit from purchasing cheaper goods.

The size and scope of this trade deal makes it a pertinent trade policy issue for both members and non-members like Sri Lanka.

Countries such as Korea, Taiwan, the Philippines, Colombia, Thailand, Indonesia, have expressed an interest in joining the mega regional grouping. Therefore, the risks of trade loss or diversion are likely to increase with time given that Sri Lanka is also not part of the other mega-regional trade agreements under negotiations.

Sri Lanka too has cast its eyes on TPP and is currently conducting a feasibility study to determine the pros and cons of the Agreement.

Sri Lanka should strive to improve the competitiveness of its own exports by creating competitive infrastructure services, promoting export oriented foreign investment, facilitating goods across borders effectively, addressing export market issues through trade agreements, and improving

access to inputs of materials, capital, and technology for the export sector.

In November 2015, Prime Minister, Ranil Wickremesinghe stressed the need for an urgent review of the TPP in his Economic Policy Statement.The IPS study was conducted by Research Fellow Dr. Janaka Wijayasiri and Research Officer Nipuni Perera.

No comments:

Post a Comment