அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Tuesday, 10 May 2016

Fitch downgrades Sri Lanka rating to ‘B+’ on external debt

ENB File Photo
Fitch downgrades Sri Lanka rating to ‘B+’ on external debt

Author LBO
Posted on February 29, 2016

Feb 29, 2016 (LBO) – Fitch Ratings has downgraded Sri Lanka’s Long-Term Foreign- and Local-Currency Issuer Default Ratings (IDRs) one notch to ‘B+’ from ‘BB-‘.

A Negative Outlook has been assigned to the IDRs. The issue ratings on Sri Lanka’s senior unsecured foreign- and local-currency bonds are also downgraded to ‘B+’ from ‘BB-‘. The Country Ceiling is downgraded to ‘B+’ from ‘BB-‘ and the Short-Term Foreign-Currency IDR is affirmed at ‘B’.

Fitch said the rating action reflects increasing refinancing risks.

“The Sri Lankan sovereign faces increased refinancing risks on account of high upcoming external debt maturities. Further, the sovereign’s external liquidity position remains strained, reflecting pressure on foreign exchange reserves.”

“In Fitch’s view, this partly reflects a weakening in policy coherence that increases the likelihood of Sri Lanka requiring external liquidity support from the IMF and other multilateral institutions.”

A statement from Fitch said Sri Lanka’s external liquidity ratio, as measured by Fitch at the end of 2015, was 70.9%, which is far below the median of ‘B’-rated peers’ of 171.9% and the ‘BB’ median of 152.4%.

Another reason for the rating action was significant debt maturities.

“Sri Lanka faces significant debt maturities in 2016 amid the country’s vulnerability to a shift in investor sentiment. Fitch estimates the sovereign’s external debt service to be close to USD4bn for the rest of 2016, compared with FX reserves of USD6.3bn (end-January 2016).”

“Sri Lanka’s vulnerability to a shift in investor sentiment was evident when investors sold-off the equivalent of nearly USD2bn in local-currency government securities in 2015. A further outflow from treasury bills and treasury bonds, which account for about 31% of the country’s FX reserves, could put more pressure on reserves.”

However, prevailing low oil prices will continue to support Sri Lanka’s current-account deficit in the near term, Fitch said. Fitch expects the current-account deficit to remain manageable at about 3% of GDP over 2016-17.

In terms of weaker public finances, the deterioration in Sri Lanka’s fiscal finances is driven partly by consistently low general government revenues.

At an estimated 13% of GDP, Sri Lanka’s gross general government revenues remain far below the ‘B’ median of 25.4% and the ‘BB’ median of 26%. The 2016 budget did little to address this issue directly and absent any significant fiscal consolidation, Fitch expects continued fiscal slippage over 2016-17.

Sri Lanka’s gross general government debt (GGGD) burden is estimated to have increased to more than 75% of GDP by the end of 2015, up from 71% at the end of 2014 and much higher than the ‘B’ median of 52% of GDP and ‘BB’ median of 43.6%.

Fitch has revised downwards its forecast for foreign-exchange reserves, with reserve coverage of current external payments now forecast to decline to 2.9 months in 2016 from an estimated 3.4 months in 2015. This forecast compares unfavourably with Fitch’s earlier forecast of 3.9 months for 2016 and is well below the ‘BB’ median of 4.2 months.

While the authorities have undertaken certain measures to support external finances, including entering into bilateral swaps with other central banks, Fitch does not view this to be a sustainable way to improve the stability of the external finances.

Sri Lanka has also increased its issuance of foreign-currency debt, which Fitch estimates now makes up close to 46% of total public debt, up from nearly 42% at the end of 2014. This has increased vulnerability of Sri Lanka’s public debt to a significant depreciation of the exchange rate, which would increase the debt burden in local currency terms.

Sri Lanka’s macroeconomic performance remains stronger than some of its peers’ in the ‘B’ and ‘BB’ range with real GDP growth for the five-year period ending 2015 averaging close to 6%, compared with the ‘B’ median of 4.6% and ‘BB’ median of 3.9%.

Sri Lanka also continues to score highly, compared with the ‘B’ median, on basic human development indicators, such as education, health and literacy, which is indicated by its favourable ranking in the UN’s Human Development Index. These relative structural strengths, combined with a clean external debt service record and smooth transition of power during the presidential and parliamentary elections in 2015 indicates a basic level of political stability, which supports the rating at ‘B+’.

No comments:

Post a Comment