அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Tuesday, 28 October 2014

31 Egyptian Soldiers Are Killed as Militants Attack in Sinai

31 Egyptian Soldiers Are Killed as Militants Attack in Sinai

By DAVID D. KIRKPATRICK OCT. 24, 2014

EL ALAMEIN, Egypt — Two attacks on Egyptian military positions in the Sinai Peninsula on Friday killed at least 31 soldiers, according to security officials and the state news media.

The first attack killed at least 28 soldiers, making it the deadliest assault on the Egyptian military in many years and the biggest defeat in its 15-month battle against Sinai-based Islamist militants that began with the military’s ouster of President Mohamed Morsi of the Muslim Brotherhood in July 2013. At least 28 others were wounded, the state news media said.

The scale of the attack underscored the difficult challenge the Egyptian government continues to face in re-establishing firm control of northern Sinai, near the border with Israel and the Gaza Strip. Egyptian officials have said repeatedly that they have largely contained the insurgency there, but the complexity of Friday’s attack, said to involve multiple vehicles and heavy weapons, suggested that the militants were growing more sophisticated.

President Abdel Fattah el-Sisi, who led the military takeover last year, convened an emergency meeting of Egypt’s top generals in response to the attack. He declared a state of emergency in parts of Sinai, including a curfew from 5 p.m. to 7 a.m.

In Washington, Jen Psaki, a State Department spokeswoman, said in a statement that “the United States strongly condemns the terrorist attack.” She added, “The United States continues to support the Egyptian government’s efforts to counter the threat of terrorism in Egypt as part of our commitment to the strategic partnership between our two countries.”

The first, larger attack took place about 2 p.m. Friday near the town of Sheikh Zuwaid, a hub of Islamist militancy where insurgents sometimes set up their own temporary checkpoints on the highways. The target of the attack was a heavily guarded army checkpoint at a desert-road intersection known as Karm al Qawadis, where the military typically keeps six armored vehicles, two tanks and a tent camp, residents said.

Unlike most previous attacks, this one was carried out in two stages. A car bomb initially killed as many as 18 soldiers, according to residents and security officials. Then, when soldiers rushed to the scene, armed men on foot and in a vehicle opened fired, killing at least 10 more.

A Sinai official told The Associated Press that the militants used rocket-propelled grenades, among other weapons. A mortar round set off a second explosion by striking a tank containing explosives and ammunition.

The second attack occurred about three hours later, in the nearby town of El Arish, the provincial capital, according to the Egyptian state media. Militants opened fired on a military checkpoint there and killed three more soldiers.

Western diplomats briefed on intelligence reports have said privately for weeks that the level of anti government violence in northern Sinai was rising again, despite the contrary claims of Egyptian officials. Attacks by militants in Sinai have killed hundreds of soldiers and police officers since last year’s takeover, and including Friday’s attacks the militants have killed more than 40 this week alone, according to the Egyptian state media.

Militants have also continued to set off bombs periodically in Cairo. An explosion this week near Cairo University wounded at least 11 people — six of them security officers. A bomb outside the Foreign Ministry late last month killed two police officers.
=============

No comments:

Post a Comment