அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Tuesday, 29 July 2014

Israeli shells hit Gaza’s only power plant

A Palestinian man takes a picture of a fire raging in Gaza's main power plant following an overnight Israeli airstrike, south of Gaza City©EPA
July 29, 2014 12:00 pm
Israeli shells hit Gaza’s only power plant
By Joel Greenberg in Jerusalem FT

Israeli shells hit the fuel depot of the Gaza Strip’s only power plant on Tuesday, cutting electricity to Gaza City and wide areas of the coastal enclave as Israel intensified its bombardments of the territory after losing 10 soldiers in militant attacks.

Towering flames and plumes of smoke rose from the power station, as Israel’s offensive against the Islamist group Hamas entered its fourth week, with no signs of a breakthrough in US and regional efforts to broker a ceasefire.

Air strikes overnight targeted symbols of Hamas control in Gaza, hitting the studios of the group’s Al-Aqsa television and radio stations in a media complex in the centre of Gaza City that also contains offices of several Arab satellite television news channels. Al Aqsa television broadcasts continued from another location, according to local reports.

The vacated home of Ismail Haniyeh, the top Hamas leader in Gaza, was bombed, as well as the financial department of group’s administration in the territory, along with four mosques that the army said were used to store weapons.

“My house is not more valuable than the house of any other Gazan and destroying stones will not break our determination and resistance,” Mr Haniyeh said in a statement. “We will resist until freedom.”

The Palestinian death toll climbed beyond 1,100, according to health officials, as fresh strikes were reported on homes, some of which the army asserted had been used as “command and control centers” by Hamas militants.

A total of 53 Israeli soldiers have been killed in the fighting, along with three civilians who died in rocket and mortar strikes in Israel

Multiple members of extended families were reported to have been killed in strikes on houses in the al-Bureij refugee camp, where the home of the mayor was struck, in Khan Yunis and in Rafah, where seven members of the Abu Zeid family, including four women and a child, were reported to have died in a strike on their home.

The Israeli strikes followed the killing of 10 Israeli soldiers on Monday. Four died when mortars hit an army staging area in southern Israel near the Gaza border. Another five were killed when militants who had tunnelled into Israel attacked their position with an anti-tank rocket.

One of the infiltrators was killed in a subsequent exchange of fire as the rest fled back to the Gaza Strip, the army said. A bulldozer driver from the army’s corps of engineers was killed in Gaza when an anti-tank rocket hit his vehicle, the army said.

A total of 53 Israeli soldiers have been killed in the fighting, along with three civilians who died in rocket and mortar strikes in Israel.

Prime Minister Benjamin Netanyahu pledged on Monday to press on with the offensive, telling Israelis to “prepare for a prolonged campaign”.

No comments:

Post a Comment